Assemblea anual de l’ACCA

Assemblea anual de l’ACCA

El proper dilluns 29 de juny a les 18:30h, se celebrarà l’Assemblea anual de socis/es de l’ACCA. comptem amb tu!

Ordre del dia:

Assemblea de l’ACCA

– Benvinguda a càrrec de la presidenta de l’ACCA
– Presentació de la mèmoria d’activitats
– Presentació de la memòria econòmica
– Presentació de candidatures i elecció de la nova junta si s’escau
– Torn obert de paraules

20:00h Cloenda