Iniciatives PICAC

  • Consolidació d’una xarxa d’intercanvi d’informacions sobre notícies i activitats a les diferents universitats.
  • Potenciació de les eines de promoció del Grau en Ciències Ambientals entre els estudiants pre-universitari.
  • Discussió de futurs projectes conjunts, com la creació d’un premi per a treballs de recerca de batxillerat de temàtica ambiental, l’organització d’unes olimpíades de les Ciències Ambientals, l’establiment d’un observatori continu de la situació del grau a les universitats, etc.