Història de l'entitat

Els orígens de l'Associació Catalana de Ciències Ambientals