Organització i CàrrecsS

Com ens organitzem?

L’òrgan de govern de l’ACCA és l’Assemblea de Socis, com a mínim un cop l’any es convoca una Assemblea General on es prenen els acords i decisions pertinents (definició de les línies generals de treball , aprovació de pressupostos, quotes, control d’activitat i renovació de càrrecs de la Junta entre d’altres temes). La Junta és l’equip de govern que es reuneix periòdicament per a tractar i desenvolupar els temes en curs.  

Junta de Coordinació

L’actual junta està formada per:

Joaquim Muntané i Puig

President

Estudiant de Ciències Ambientals i de Geografia a la UAB, actualment realitzant un any d’estudis a la Universitat de Bristol (Regne Unit). Va conèixer l’ACCA arran d’una companya del col·lectiu d’estudiants Ambient Crític, del qual n’és impulsor i membre. Va entrar a la Junta l’any 2013, assumint la tresoreria de l’entitat a mitjans del 2014.

David Sanjuan Delmás

Secretari

Llicenciat en Ciències Ambientals a la UAB (16a generació; 2008-2012). Actualment realitza la seva tesi doctoral a la mateixa universitat en l’àmbit de l’ecologia industrial, l’anàlisi de cicle de vida i l’agricultura urbana vertical. Va conèixer l’ACCA a través d’una companya de carrera i va entrar a participar a la junta el 2013, passant a ser secretari el 2014.

Laura Martínez Tribó

Tresorera

Llicenciada en Ciències Ambientals a la UdG (2001-2005). Actualment treballa en una empresa pública de gestió de residus municipals. Va conèixer l’ACCA a través d’una companya de feina i llavors membre de la junta i va entrar a participar hi primer com a vocal, anys més tard de secretaria, passant a ser presidenta el 2013.

 

Marc Iriani

Vocal

Ambientòleg per la UAB (2008-2012), participant de diversos col·lectius ecologistes d’aquesta universitat com ara Ambient Crític i L’Hortet. Es va afegir a l’ACCA al 2013 per afrontar els nous reptes de l’associació en l’arriscat moment social i ambiental contemporani.

 

Marta Besolí

Vocal

Llicenciada en Ciències Ambientals a la UdG (2001-2005) amb un master en geografia i ordenació del territori. Actualment treballa al sector industrial automobilístic la gestió ambiental. Entra a formar part de l’equip de la junta al 2013, engrescada per la Laura, amiga i companya d’estudis.

 

Anna Pérez Català

Vocal

Llicenciada en Ciències Ambientals per la UAB (2008-2012) amb un màster en canvi climàtic i desenvolupament. Va conèixer l’ACCA a través de gent de l’anterior junta, que la van motivar a treballar per les ciències ambientals.