La història de la titulació

La Universitat Autònoma de Barcelona va ser la primera universitat de l’Estat espanyol a oferir els estudis de Ciències Ambientals. Ho va fer per mitjà de la creació d’un títol propi l’any 1992; el curs següent, la Universitat de Girona va fer el mateix.

El fet que els estudis no estiguessin homologats obligava els estudiants a pagar unes matrícules força més elevades que els estudiants de carreres que sí que ho estaven; a la vegada, els estudiants temien que el fet de no comptar amb un títol oficial els dificultaria la inserció en el món laboral. Davant d’aquest panorama, els estudiants de ciències ambientals van lluitar per a l’homologació dels estudis; les actuacions van incloure manifestacions a Barcelona, en les que fins i tot el professorat va implicar-se. Després de diversos mesos de mobilització, es va aconseguir l’homologació de la carrera, gràcies a la qual avui es poden cursar els estudis de ciències ambientals com una altra carrera a diverses universitats.

El següent vídeo, creat amb motiu del 20è aniversari de la llicenciatura de Ciències Ambientals a Catalunya il·lustra aquests primers anys de lluita:

 

També podeu consultar el llibre “Temps era temps“, de Josep Enric Llebot (2006), sobre la creació d’aquests estudis.

Els primers llicenciats en ciències ambientals van inserir-se ràpidament en el mercat laboral, atès que hi havia pocs professionals en el sector del medi ambient i que les empreses i les administracions demandaven, cada cop més, aquest perfil. Al cap dels anys, i en anar-se cobrint l’oferta de llocs de treball en el sector del medi ambient, la taxa d’ocupació dels ambientòlegs va esdevenir similar a la d’altres professionals.

Actualment, en el context de la crisi, l’atur és una de les principals problemàtiques a les quals s’enfronta la nostra comunitat. No obstant això, la taxa d’ocupació és força més elevada que a d’altres professions, com ho demostra l’enquesta d’ocupació que publica anualment el COAMB.

També la nota de tall requerida per entrar a la llicenciatura ha baixat a mesura que han anat sorgint opcions per cursar els estudis a diferents centres universitaris arreu de Catalunya.

Mai hi ha hagut tantes opcions ni oportunitats per cursar els estudis de ciències ambientals com ara.

<< Tornar a “Els estudis en Ciències Ambientals”