CC_UdG_logo

  • Tipus d’universitat: pública
  • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals i Grau en Biologia + Ciències Ambientals (doble titulació)
  • Facultat: Facultat de Ciències
  • Localitat: Campus de Montilivi (Girona)

Dades bàsiques (grau)

Places anuals

Any inici dels estudis

Nota de tall

Dades bàsiques (doble grau)

Places anuals

Any inici dels estudis

Nota de tall

Presentació

La Universitat de Girona (UdG) és una centre jove i dinàmic, que cerca l’excel·lència en la docència i en la recerca, i que participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència i la tècnica, les humanitats, les ciències socials i les arts. La Universitat de Girona està arrelada al país i a la cultura catalana i és un dels principals motors econòmics i culturals del seu entorn. Al mateix temps, expressa la vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, avenços i cultures.

La Facultat de Ciències de la UdG, el lloc on s’imparteixen el grau en Ciències Ambientals i la doble titulació Biologia-Ciències Ambientals, està ubicat en el Campus de Montilivi, al costat d’altres facultats de la UdG, de la Biblioteca de Montilivi i del Servei d’esports, ben comunicat amb el centre de Girona i amb els pobles de les comarques gironines mitjançant transport públic, i amb allotjament i serveis de restaurant pels estudiants.

Els professors i el personal d’administració i serveis de la Facultat de Ciències tenen una relació molt propera al estudiant, el que afavoreix el desenvolupament intel·lectual i humà dels estudiants i la organització dels estudis. Els professors, per altra banda, són investigadors ben reconeguts en les seves àrees d’expertesa, que fan una docència innovadora i puntera, tant en continguts com en les competències transversals necessàries per a la integració efectiva dels estudiants en el món professional.

Finalment, la Facultat de Ciències disposa d’una infraestructura moderna per a la impartició de les classes teòriques però, sobretot, de les pràctiques. Així, els laboratoris del centre estan equipats de tecnologia avançada i del material necessari pel desenvolupament òptim de la docència. Per altra banda, la proximitat geogràfica permet que es puguin realitzar nombroses pràctiques de camp.

 

Pla d’estudis

El Grau en Ciències Ambientals consta d’un primer any comú per a tots els graus de la Facultat de Ciències, que inclou les matèries fonamentals i les tècniques científiques integrades. Aquestes potencien el treball en equip, l’assoliment de competències pràctiques instrumentals i d’observació, i el treball de camp amb l’enfocament multidisciplinari que caracteritza els estudis ambientals.

El segon curs consta dels mòduls que aporten els coneixements bàsics del medi natural, de l’entorn social, econòmic i jurídic, i de les tècniques de tractament de dades. Aquests conceptes s’amplien amb les assignatures de tercer curs, amb la introducció dels continguts en tecnologia ambiental i gestió de la qualitat ambiental, i amb les eines i els mètodes bàsics de l’avaluació d’impacte ambiental.

Durant el quart curs és obligatori cursar l’assignatura de projectes i el treball de fi de grau, que consisteix a fer un treball pràctic tutoritzat. També s’ha de optar per cursar el mòdul de Complements específics professionalitzadors o realitzar les Pràctiques en empresa. Finalment, l’alumne ha de triar un total de 30 crèdits optatius, en dos mòduls de 15 crèdits, de matèries de caràcter divers que li permetin completar la seva formació. L’oferta de crèdits optatius representa la diversitat temàtica dels estudis de ciències ambientals, la finalitat de la qual és donar una formació completa, segons els interessos de l’estudiant. Finalment, durant el quart curs, cal cursar 6 crèdits de reconeixement d’altres tasques realitzades en el context de les activitats universitàries.

També s’ofereix la doble titulació Biologia-Ciències Ambientals.

CC_UdG_plaestudis

Contacte

Coordinadora de Ciències Ambientals de la UdG – Conxi Rodríguez Prieto – conxi.rodriguez@udg.edu

 

Enllaços d’interès