CC_UVic_logo

 • Tipus d’universitat: privada
 • Titulacions que ofereix: Grau en Ciències Ambientals i Tecnologia i gestió alimentària (doble grau??) (a revisar)
 • Facultat: Escola Politècnica Superior
 • Localitat: Vic

Dades bàsiques (grau)

Places anuals

Any inici dels estudis

Nota de tall

Presentació

El Grau en Ciències Ambientals de la Universitat de Vic, forma professionals amb una visió global de la problemàtica ambiental de la nostra societat, amb implicacions tant tecnològiques com empresarials o socials. Els dos grans eixos formatius del grau son:

 • Gestió ambiental a tots els nivells, des del coneixement, anàlisi i protecció de la biodiversitat al tractament de residus.
 • Emprenedoria i creació d’empreses de base tecnològica d’enginyeria ambiental.

Trets diferencials:

 • Projecció internacional
  • Oferta incremental d’assignatures impartides en anglès.
  • És possible cursar assignatures obligatòries i optatives, pràctiques i el Treball de Final de Grau en programes internacionals a universitats o institucions estrangeres.
  • La UVic – UCC té més de 160 programes de mobilitat amb uns 30 països.
  • Programes de cooperació internacional en països en desenvolupament.
 • Innovació Docent
  • La metodologia docent incorpora l’Aprenentatge Basat en Problemes en grups reduïts, centrada en l’estudiant, en tots els semestres des del primer curs.
  • Els plans d’estudis de biociències comparteixen una part de la formació bàsica i obligatòria, amb l’objectiu de que l’estudiant de qualsevol d’aquests graus tingui la possibilitat de reorientar la seva formació acadèmica un cop acabats els tres primers semestres
  • Es promou activament el desenvolupament de Treballs de Final de Grau en programes interdisciplinaris i transversals en els àmbits de biociències i enginyeries.
 • Ocupabilitat
  • Les pràctiques en empreses, institucions o centres de recerca formen part del currículum obligatori.
  • Programa de beques de formació dual (estudio i treballo) en algunes titulacions: formació que compatibilitza els estudis de grau i màster amb l’experiència professional en empreses del sector afí als teus estudis.
  • És possible i s’encoratja cursar les pràctiques en institucions estrangeres.
  • Segons el MECD les de ciències de la vida, les de major creixement en ocupabilitat.
 • Recerca
  • Incorporació en l’horari acadèmic de conferències i seminaris per tal que els estudiants puguin conèixer els àmbits de recerca més actuals a través de les activitats que desenvolupen els investigadors i professionals propis i d’altres empreses i centres de recerca.
  • La recerca de la UST en aquest àmbit està centrada en la biodiversitat, ecologia i tecnologia ambiental i alimentària
  • Com a continuació del Grau s’ofereixen diversos màsters oficials i un programa de doctorat íntegrament en anglès i integrador dels àmbits de les ciències i l’enginyeria.

 

Pla d’estudis

El Grau en Ciències Ambientals forma professionals amb una visió multidisciplinar i global de la problemàtica ambiental de la nostra societat, per tal que puguin intervenir-hi amb actuacions específiques i econòmicament viables.

El pla d’estudis, que es pot consultar a la página de la universitat, inclou també assignatures optatives de diferents itineraris en àmbits de Gestió i Conservació del Medi Natural, Tecnologia i Gestió Ambiental ò Bioempresa.

http://www.uvic.cat/estudi/ciencies-ambientals

S’ofereix també el doble grau de Ciències Ambientals/Biologia (de cinc anys). Aquest pla d’estudis forma professionals ambientòlegs amb una visió multidisciplinària i global de la problemàtica ambiental de la nostra societat perquè puguin intervenir-hi amb actuacions específiques i econòmicament viables. A més, la formació en profunditat del coneixement de la biodiversitat, hàbitats i ecosistemes capacita especialment per al treball aplicat a àmbits de seguiment i gestió dels recursos naturals.

La compleció del Pla d’Estudis de la doble titulació permet l’obtenció dels dos títols de graus, si bé es pot sol·licitar de forma independent l’expedició d’un dels títols un cop s’hagin completat les assignatures de la titulació independent (en aquest cas, es pot consultar els Plans d’Estudi dels graus independents).

http://www.uvic.cat/estudi/ciencies-ambientals–biologia

 

Contingut multimèdia

Contacte

Coordinador del Grau en Ciències Ambientals: Josep.bau@uvic.cat

 

Enllaços d’interès